Sôi động trên những công trình lớn

Cập nhật: Thứ ba 01/03/2022 - 13:09

Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – T.P Thái Nguyên” và Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – T.P Thái Nguyên” có tổng nguồn vốn đầu tư lớn, trong đó số vốn vay Ngân hàng Thế giới lần lượt là gần 1.300 tỷ đồng và trên 1.282 tỷ đồng. Trước yêu cầu về chất lượng và tiến độ của các dự án, tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày gần đây, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị làm việc tại công trường.

Công trình xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – T.P Thái Nguyên” được khởi công tháng 9-2021.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 tới, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công huy động công nhân làm 03 ca/ngày.

Thi công đường và cầu Huống Thượng thuộc Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – T.P Thái Nguyên”.

Hạng mục xây dựng đường Bắc Nam thuộc Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – T.P Thái Nguyên”.

Cầu Mo Linh 1 có kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng, nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18, dự kiến được hoàn thành vào tháng 10-2022.

Cầu Mo Linh 2 có tổng mức đầu tư hơn 114 tỷ đồng, hiện khối lượng thi công đạt khoảng 60%.

Công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – T.P Thái Nguyên” đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2022.

M.H