Vào vụ trồng rừng mới

Cập nhật: Thứ tư 16/03/2022 - 19:27

Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 3.700ha rừng tập trung. Những ngày này, người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh đang khẩn trương trồng rừng vụ xuân. Cây giống tại các vườn ươm hiện được tiêu thụ rất mạnh. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các loại cây sinh trưởng, phát triển mạnh sau khi xuống bầu.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100 cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp, với khả năng cung cấp ra thị trường gần 28 triệu cây giống/năm.

Trong ảnh: Một vườn ươm cây giống (chủ yếu là cây keo) ở xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ).

Người dân xã Bình Sơn (T.P Sông Công) mua cây giống trồng rừng vụ xuân.

Người dân xã Động Đạt (Phú Lương) tập kết cây giống trồng rừng tại khu vực núi Chúa.

Sau khi khai thác rừng keo, người dân xã Linh Thông (Định Hóa) khẩn trương làm đất và chuyển sang trồng quế.

Người dân xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) tập trung trồng keo vụ xuân bảo đảm đúng khung thời vụ.

Nhiều diện tích cây rừng mới được trồng đang phát triển tốt.

P.V - C.T.V