Quân khu 1: Tổng kết Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Khương Quang (Quân khu 1) 12:30, 23/11/2022

Sáng 23-11, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo; lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu tham dự; về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Cơ quan Quân sự các cấp chủ trì thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) được nâng lên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế- xã hội...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Quân khu 1; đồng thời nhấn mạnh Quân khu 1 là dịa bàn trọng yếu của đất nước, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thời gian tới Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu cần chủ động nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, không ngừng củng cố “thế trận lòng dân”. Gắn phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kiên quyết, kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng tự vệ và 4 không để bảo vệ Tổ quốc…

Nhân dịp này, Quân khu 1 trao tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.