Võ Nhai tăng cường quản lý đất theo quy hoạch

Dương Hưng 09:27, 12/09/2023

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, thời gian qua, huyện Võ Nhai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó đặc biệt chú trọng quản lý đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2030.

Người dân đến Bộ phận Một cửa của huyện Võ Nhai để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.
Người dân đến Bộ phận Một cửa của huyện Võ Nhai để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có hiệu lực, UBND huyện Võ Nhai đã xây dựng kế hoạch triển khai việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Võ Nhai thời kỳ 2021-2030, trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, các ngành theo thứ tự ưu tiên.

Huyện Võ Nhai có tổng diện tích tự nhiên gần 84.000ha, theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, huyện có hơn 78.300ha đất nông nghiệp, gồm: Đất lúa (4.026ha); đất cây lâu năm (2.292ha); đất cây hàng năm khác (gần 3.740ha); đất rừng (rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng) gần 67.000ha; đất thủy sản (hơn 250ha) và đất nông nghiệp khác hơn (5ha).

Đất phi nông nghiệp trên địa bàn có tổng diện tích hơn 3.563ha, như: Đất ở (781ha); đất thương mại dịch vụ (0.61ha); đất cụm công nghiệp (29,7ha); đất cho hoạt động khoáng sản (465ha); đất di tích lịch sử văn hóa, đất tôn giáo; đất xây dựng trụ sở đơn vị sự nghiệp; đất xây dựng hạ tầng (1.102ha)…

Theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, huyện Võ Nhai điều chỉnh đất nông nghiệp còn 76,464ha (giảm hơn 1.844ha). Trong đó, đất lúa sẽ giảm hơn 533ha; đất rừng sản xuất giảm hơn 1.653ha. Riêng diện tích đất trồng cây lâu năm tăng thêm hơn 405ha… Còn đất phi nông nghiệp có 6.261ha, tăng thêm gần 2.697ha. Trong đó, đất phát triển hạ tầng tăng thêm 357ha; đất ở nông thôn tăng thêm 164ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm, tăng gần 825ha.

Ông Bùi Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Võ Nhai, cho biết: Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu thực tế và Quy hoạch tỉnh, huyện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2023. Việc hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện, đảm bảm phù hợp với thực tế, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Võ Nhai là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh, có diện tích rừng chiếm hơn 80%, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Cùng với đó, tập quán sinh sống, nhận thức của người dân đối với các quy định pháp luật về đất đai còn hạn chế nên không ít trường hợp đã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, đất rừng (chủ yếu là từ thời điểm trước năm 1993) gây khó khăn cho công tác quản lý.

Theo rà soát, đánh giá của cơ quan chức năng, trên địa bàn có hàng trăm hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp (trước năm 1993). Ngoài ra, ở khu vực 6 xã phía Bắc của huyện có nhiều xóm nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng (người dân sinh sống từ trước khi quy hoạch thành rừng đặc dụng khoảng 20 năm). Để giải quyết vấn đề này, huyện Võ Nhai đã và đang tiến hành rà soát các quy hoạch. Đối với các trường hợp phù hợp với quy hoạch đất ở, cơ quan chức năng vận động người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.