Hồi âm bài báo: Đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi “sổ đỏ” ở Sông Công

Minh Phương 18:36, 10/07/2024

Ngày 3-7, Báo Thái Nguyên đăng tải bài viết Chậm cấp, đổi "sổ đỏ" ở Sông Công, phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt trên địa bàn TP. Sông Công theo Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 23/2/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường được chính quyền địa phương quan tâm, ban hành nhiều văn bản triển khai. Song, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc thực hiện các thủ tục liên quan trên địa bàn thành phố vẫn chậm và còn nhiều bất cập…

Ngày 3-7, Báo Thái Nguyên đăng tải bài viết Chậm cấp, đổi sổ đỏ ở Sông Công, phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt trên địa bàn TP. Sông Công theo Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 23/2/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường được chính quyền địa phương quan tâm, ban hành nhiều văn bản triển khai. Song, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc thực hiện các thủ tục liên quan trên địa bàn thành phố vẫn chậm và còn nhiều bất cập…
Người dân đến làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại Bộ phận một cửa TP. Sông Công.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Thái Nguyên, UBND TP. Sông Công đã yêu cầu các xã, phường chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, thống kê danh sách các thửa đất có ranh giới đo bao, đo không đúng hiện trạng sử dụng đất, chồng chéo, chưa đảm bảo chất lượng gửi về UBND thành phố tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu đơn vị tư vấn đo đạc, hoàn thiện lại bản đồ theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sông Công thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường các khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết theo quy định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sông Công chủ động phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị tư vấn, hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ đã tiếp nhận của các xã, phường, giải quyết kịp thời những vướng mắc theo quy định. UBND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đo đạc, chỉnh lý bản đồ... Trường hợp đơn vị tư vấn không thực hiện đề nghị xử lý theo quy định.