Thống nhất quy trình, thủ tục tiếp nhận hỗ trợ các công trình hạ tầng

Minh Phương 18:34, 29/11/2022

Chiều 29-11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi họp với các sở, ban, ngành liên quan và huyện Định Hoá nhằm thống nhất ban hành Hướng dẫn liên ngành một số nội dung về quy trình, thủ tục triển khai xây dựng và tiếp nhận hỗ trợ công trình hạ tầng từ các nhà tài trợ huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023.

 

Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả tham mưu xây dựng Hướng dẫn và dự thảo Hướng dẫn chi tiết do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, đại diện các sở, ban, ngành và huyện Định Hoá đã trao đổi, làm rõ tính pháp lý, nội dung, quy trình, thủ tục triển khai tiếp nhận hỗ trợ từ các nhà tài trợ theo 4 hình thức chủ yếu là: Tài trợ bằng công trình; tài trợ bằng tiền; tài trợ bằng hiện vật (xi măng); hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp; bổ sung, hoàn thiện Hướng dẫn để sớm ban hành vào đầu tháng 12/2022 để làm căn cứ triển khai tiếp nhận hỗ trợ công trình hạ tầng từ các nhà tài trợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hướng dẫn quy trình triển khai là quy trình thống nhất, nhưng cần cụ thể thẩm quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo từng hạng mục công trình. Các sở, ngành liên quan cần chủ động phân công đầu mối để tiếp nhận thông tin và giải quyết vấn đề các đơn vị tài trợ trao đổi, phản ánh…

Thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023, đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn và hỗ trợ địa phương để đầu tư xây dựng các công trình theo tiêu chí cấp huyện, xã. Tổng nguồn vốn của Đề án dự kiến trên 1.940 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2022, đã xác định được gần 1.360 tỷ đồng, trong đó một số nguồn vốn giảm nhiều so với dự kiến ban đầu.

Thời gian qua, huyện Định Hoá đã tích cực phối hợp và đề nghị các cơ quan, đơn vị tài trợ theo nội dung Biên bản ghi nhớ tại cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với các bộ, ngành và các nhà tài trợ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên và Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa về thực hiện xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM. Đến nay, cơ bản các cơ quan, đơn vị tài trợ đã có văn bản trả lời, cam kết hỗ trợ cho địa phương.