Phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tuyên truyền về công tác dân vận

Quỳnh Trang 12:46, 03/03/2023

Ngày 3-3, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác dân vận, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền về công tác dân vận giai đoạn 2022-2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Qua 1 năm thực hiện công tác phối hợp, các đơn vị đã kịp thời triển khai nhiều nội dung theo chủ để hằng tháng, hằng quý trên cơ sở định hướng của Ban Dân vận Tỉnh ủy; đăng tải trên các loại hình báo chí, bản tin của các cơ quan hơn 200 tin, bài, phóng sự về công tác dân vận.

Nhìn chung, các tác phẩm báo chí tuyên truyền về công tác này đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; kịp thời phản ánh trung thực, sinh động các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói chung, công tác dân vận nói riêng. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các cơ quan đã làm rõ những vướng mắc trong công tác phối hợp như: Khó khăn trong việc xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục; vấn đề hỗ trợ, phân bổ kinh phí tuyên truyền cần hợp lý; kế hoạch tuyên truyền cần được xây dựng cụ thể, linh hoạt...

Năm 2023, các cơ quan sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; xây dựng nội dung tuyên truyền năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí viết về công tác dân vận...