T.P Sông Công: Phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Cập nhật: Thứ ba 15/06/2021 - 15:33
 Anh Phạm Văn Giang, ở xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn (T.P Sông Công) vệ sinh chuồng chăn nuôi lợn của gia đình.
Anh Phạm Văn Giang, ở xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn (T.P Sông Công) vệ sinh chuồng chăn nuôi lợn của gia đình.

Giai đoạn 2016-2020, T.P Sông Công có 90 trang trại chăn nuôi (chủ yếu là trang trại chăn nuôi gà) và 385 gia trại, trong đó trên 80% số trang trại, gia trại chăn nuôi có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đến năm 2020 đạt hơn 9.100 tấn (tăng 4,1% so với năm 2016).

Thời gian tới, T.P Sông Công sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, phường và chủ cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, phấn đấu đến năm 2025, thành phố sẽ có 110 trang trại và mở rộng các trang trại có điều kiện về đất đai theo quy hoạch chung của thành phố. 

Cùng với đó, thành phố cũng phấn đấu có 109 cơ sở chăn nuôi lợn, gà theo hướng an toàn sinh học; 1 đến 3 cơ sở giết mổ động vật tập trung và nhỏ lẻ; 4 mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; 1 sản phẩm (thịt thỏ) đạt tiêu chuẩn OCOP...

Vi Vân
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: