Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự cho bầu cử

Cập nhật: Thứ bẩy 15/05/2021 - 16:00
 Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử tại xã Bá Xuyên (T.P Sông Công).
Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử tại xã Bá Xuyên (T.P Sông Công).

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, Công an tỉnh đã thành lập 4 đoàn đến kiểm tra công tác này các huyện, thành phố, thị xã.

Tại các huyện, thành phố, thị xã, các đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các điểm bầu cử, tập trung vào một số vấn đề như: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án bảo vệ khu vực bầu cử, hòm phiếu, danh sách ứng cử viên và cử tri, con dấu phục vụ bầu cử... 

Làm việc với công an các huyện, thành phố, thị xã, đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư, khiếu kiện của nhân dân; triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Các đoàn cũng đề nghị các đơn vị, địa phương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Triệu Huấn
(Công an tỉnh)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG