Tăng cường quản lý, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Cập nhật: Thứ hai 19/07/2021 - 06:41
 Đến nay đã có 21 tỉnh, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ bờ biển. Trong ảnh: Đánh bắt cá trên bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.T
Đến nay đã có 21 tỉnh, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ bờ biển. Trong ảnh: Đánh bắt cá trên bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.T

Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện các quy định về khai thác tài nguyên biển và hải đảo.

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công tác giao khu vực biển theo Nghị định 11/2021/NĐ-CP; hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển thực hiện việc thiết lập và công bố hành lang bảo vệ bờ biển, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện các quy định về khai thác tài nguyên biển và hải đảo.

Cục phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với nhiệm vụ triển khai công tác giao khu vực biển theo Nghị định 11/2021/NĐ-CP, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận một số hồ sơ mới, tham mưu giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 4 quy định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân. Bốn quy định này gồm:

Đối với nhiệm vụ thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo đã góp ý danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của các tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kiên Giang, Ninh Thuận, Thanh Hóa; góp ý chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình, Nghệ An...

Đến nay đã có 21 tỉnh, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ bờ biển (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình,  Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Nghệ An, Ninh Thuận, Tiền Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa). Có 10 tỉnh, thành phố ban hành quyết định xác định chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển gồm (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Sóc Trăng, Bến Tre, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Bình). Có 3 tỉnh đã cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển (Quảng Ngãi, Bình Định, Bến Tre)…

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng tài nguyên biển, Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo Đoàn Quang Sinh cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2021 Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển với mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng.

Cùng với đó, đơn vị tập trung xây dựng Thông tư ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và Quy trình nội bộ giải quyết Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển.

Ngoài ra, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển thực hiện việc thiết lập và công bố hành lang bảo vệ bờ biển; triển khai xây dựng Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

TNĐT (b/s)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: