T.P Thái Nguyên: 1.535 hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật: Thứ tư 07/07/2021 - 10:30
 Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của T.P Thái Nguyên.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của T.P Thái Nguyên.

6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND T.P Thái Nguyên đã tiếp nhận 5.715 hồ sơ, giải quyết xong đúng hạn là 5.450 hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 95%), đang trong hạn giải quyết 266 hồ sơ. Trong đó, có 1.535 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Số hồ sơ tiếp nhận nhiều nhất là trong lĩnh vực xây dựng, với 1.774 hồ sơ; tiếp đến là lĩnh vực kế hoạch đầu tư, với 1.433 hồ sơ; tư pháp là 951 hồ sơ; thương binh xã hội 652 hồ sơ;… Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của T.P Thái Nguyên đều niêm yết công khai, minh bạch 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết công khai các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục thuộc các lĩnh vực để tổ chức và công dân tra cứu.

Hiện nay, Thành phố Thái Nguyên đã công khai 271 thủ tục hành chính cấp huyện, 113 thủ tục hành chính cấp xã trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: