Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Cập nhật: Thứ sáu 19/08/2022 - 16:44

Ngày 19-8, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 14, niên khóa 2021-2022.

Sau hơn một năm học tập bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (do ảnh hưởng của dịch COVID-19), lớp học đã hoàn thành theo kế hoạch, chương trình đề ra.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị 6 nội dung đào tạo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định, gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chuyên đề về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN và Quản lý hành chính Nhà nước; đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống, xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Ngoài nội dung học tập trên lớp, học viên còn tham gia nghiên cứu thực tế.

Kết thúc khóa học, 81/81 học viên đủ điều kiện xếp loại tốt nghiệp, trong đó có 8 học viên xếp loại Giỏi; 73 học viên xếp loại Khá. Dịp này, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã khen thưởng cho 8 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Duy Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: