Bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 500 học viên

Cập nhật: Thứ tư 23/06/2021 - 17:16
 Lớp bồi dưỡng công tác tư pháp được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ mở đầu năm 2021.
Lớp bồi dưỡng công tác tư pháp được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ mở đầu năm 2021.

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ đã tích cực đổi mới phương pháp giảng day, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của địa phương.

Kết quả từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức mở lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 24 cho 36 học viên và mở 6 lớp bồi dưỡng cho 507 học viên. Trong đó có 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hội nông dân, công tác dân tộc và công tác tư pháp.

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học, trọng tâm là các chương trình đào tạo trình độ sơ và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn và khối đoàn thể...

 

Quỳnh Trang
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: