Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Cập nhật: Thứ tư 15/09/2021 - 14:53

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Bình đang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 cho 61 học viên là cán bộ chủ chốt các đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện (ảnh).

Trong 3 ngày (từ 14 đến 16-9) các học viên được học tập, nghiên cứu những nội dung chính gồm: Một số nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Phú Bình trong giai đoạn hiện nay; công tác tổ chức xây dựng Đảng; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ; một số nội dung về công tác dân vận, công tác văn phòng cấp ủy; nội dung cốt lõi chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và sử dụng phương tiện truyền thông để định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt của các địa phương, đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của Đảng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở.

Trang Nhi
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: