Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Cập nhật: Thứ sáu 24/06/2022 - 09:57
 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Do vậy, trong những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này...

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo và ban hành đồng bộ các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. T

rong đó, cơ quan kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn chú trọng việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, coi đây là chỉ tiêu quyết định trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét khen thưởng hàng năm.

Đồng thời, các phòng nghiệp vụ, cán bộ phụ trách các địa bàn của UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phát hiện, nhận diện các biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra.

UBKT Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy luôn chủ động phối hợp với các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên, nhân dân để thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Chỉ tính riêng 6 tháng năm 2022, cơ quan UBKT các cấp của tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng và 213 đảng viên (tăng 13 tổ chức và 198 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021).

Nội dung kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số dấu hiệu vi phạm khác. Qua kiểm tra, cơ quan kiểm tra đã kết luận tổ chức đảng có vi phạm.

Cùng đó, UBKT các cấp của tỉnh đã kiểm tra hàng trăm lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản và một số dấu hiệu vi phạm khác.

Cụ thể, cơ quan kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 155 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 49 tổ chức đảng; kiểm tra về thu, chi ngân sách và sản xuất, kinh doanh đối với 04 tổ chức đảng; kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 95 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 168 tổ chức đảng và 342 đảng viên (trong đó có 79 cấp ủy viên), chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 50 đảng viên (trong đó có 18 cấp uỷ viên); khiển trách 27 trường hợp; cảnh cáo 06 trường hợp; khai trừ 17 trường hợp.

Ngoài ra, cơ quan UBKT các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 05 đảng viên; giải quyết đơn, thư tố cáo đối với 01 trường hợp.

UBKT các cấp của tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 177 đơn tố cáo, phản ánh và tiếp 26 lượt đảng viên, công dân tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trụ sở tiếp công dân... Thông qua công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã xem xét, xử lý nghiêm các đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và công khai kết quả xử lý; đồng thời tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp hoặc đề nghị cấp ủy cấp dưới luân chuyển, thay thế, cho thôi giữ chức vụ đối với các đảng viên vi phạm kỷ luật. Qua đó tạo sự đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ và đánh giá cao.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, UBKT các cấp trong tỉnh đã, đang tập trung thực hiện hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025”.

Để làm tốt nhiệm vụ này, UBKT các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện nghiêm, hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị để trao đổi thông tin liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tình hình chấp hành kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, dấu hiệu vi phạm, đơn thư phản ánh, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Trong đó, cán bộ thực hiện công tác kiểm tra Đảng của tỉnh sẽ tổng hợp, phân tích, phân loại, sàng lọc các nguồn thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên để có căn cứ, cơ sở phát hiện, nhận diện, xác định dấu hiệu vi phạm, có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Văn Hiến
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: