Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Cập nhật: Thứ tư 18/05/2022 - 07:33
 Đồng bào dân tộc Sán Dìu ở xóm Hồng Cóc, xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) trao đổi việc đăng ký nội dung tham gia Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng bào dân tộc Sán Dìu ở xóm Hồng Cóc, xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) trao đổi việc đăng ký nội dung tham gia Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - một phong trào lớn lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gương người tốt, việc tốt được nhân rộng; những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị đẩy lùi. Từ đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phúc tạp, kinh tế toàn cầu suy thoái, nhưng phong trào Học và làm theo Bác trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên luôn sôi động, trở thành hành động tự giác của đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, việc làm ý nghĩa, thiết thực. Phong trào được ví như mầm thiện ươm trồng trên mảnh đất màu mỡ, nảy nở thành vườn hoa ngàn việc tốt.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã nghiêm túc vào cuộc. Như việc Tỉnh ủy tổ chức cho hơn 12.300 cán bộ, đảng viên trong tỉnh cùng tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối với 136 điểm cầu. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, triển khai Kết luận số 01-KL/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Các đảng bộ trực thuộc cũng đã tổ chức gần 300 hội nghị quán triệt, triển khai cho gần 60.000 cán bộ, đảng viên việc “làm theo” gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng cá nhân, trong đó tập trung thực hiện đột phá, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ những bài học kinh nghiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua, năm 2021, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Thái Nguyên đã cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa thành những hội thảo gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh như: Hội thảo kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên; Hội thảo khoa học “Thái Nguyên - Một chặng đường” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dự kiến tổ chức vào ngày 20-5.

Ngành Giáo dục lồng ghép nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình giảng dạy. 

Ngoài tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, nhiều đơn vị như Đảng bộ huyện Võ Nhai, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tự biên soạn, biên tập, phát hành các loại tài liệu tham khảo về học tập và làm theo Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã biên tập, phát hành 1.000 đĩa DVD. Ngành Giáo dục chỉ đạo cho các trường học lồng ghép nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII vào chương trình giảng dạy, học tập. Các tổ chức hội, đoàn thể gắn phong trào học tập và làm theo bằng hành động hỗ trợ, giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Để nội dung phong trào gần gũi, thiết thực, dễ dàng đi vào cuộc sống, sau học tập, từng chi, đảng bộ hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch hành động từng tháng, quý, năm. Đồng thời tự liên hệ bản thân, tự phê bình và đăng ký sửa chữa khuyết điểm để hoàn thiện mình, nhất là với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị.

Sự vào cuộc nghiêm túc của các tập thể, cá nhân đã củng cố vững chắc tinh thần đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về ý chí tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó là hiện tượng cá nhân chủ nghĩa, lối sống cơ hội, thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên từng bước được đẩy lùi.

Cũng từ phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tại Chương trình giao lưu toàn quốc “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2021, tỉnh Thái Nguyên vinh dự có 1 cá nhân điển hình được tôn vinh. Trong năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng 25 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có 2 tập thể, 3 cá nhân được tỉnh lựa chọn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời đã tạo được không khí thi đua phấn chấn rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi người dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào lớn này.

Phong trào tiếp tục định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đóng góp sức mình vào khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thái Nguyên cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện thành công, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cấp, ngành của tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu có, phồn vinh, xứng đáng là tỉnh ở vị trí trung tâm vùng Việt Bắc.

Phạm Ngọc Chuẩn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: