Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII):
Chuyển biến và hiệu quả

Cập nhật: Thứ năm 17/06/2021 - 09:24
 Trong những năm qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về nhận thức, giỏi chuyên môn.Trong ảnh: Đoàn kiểm tra của Viện KSND tỉnh kiểm tra  hồ sơ, tài liệu toàn diện các khâu công tác tại Viện KSND huyện Phú Lương (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).
Trong những năm qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về nhận thức, giỏi chuyên môn.Trong ảnh: Đoàn kiểm tra của Viện KSND tỉnh kiểm tra hồ sơ, tài liệu toàn diện các khâu công tác tại Viện KSND huyện Phú Lương (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).

5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ đó, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng về tư tưởng nhận thức và công tác xây dựng Đảng.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tiếp nối những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, gắn với các văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp đặc điểm, điều kiện thực tiễn. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc của Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...

Đặc biệt, qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cán bộ, đảng viên đã nhận thức được những nguy cơ, đánh giá nhận diện 27 biểu hiện suy thoái để tự soi, tự sửa. Theo đồng chí Trần Thị Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ: Việc nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đã được các cấp ủy, đảng viên thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, trong kiểm điểm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm. Nhờ vậy, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên…

Đánh giá tổ chức đảng, đảng viên thực chất hơn

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, chân thành. Trong công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân hằng năm được các cấp ủy đảng thực hiện chặt chẽ và ngày càng thực chất hơn. Đánh giá theo hướng đa chiều, lấy kết quả kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí công tác và công khai kết quả đánh giá, xếp loại; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các chi bộ (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).

Trước khi kiểm điểm, cấp ủy các cấp đã gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện quản lý khi “có vấn đề”. Đơn cử như năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã gợi ý tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Ninh kiểm điểm rõ về những biểu hiện mất đoàn kết trong nội bộ; năm 2019, gợi ý tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Khánh kiểm điểm làm rõ những sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Sau kiểm điểm, các tổ chức đảng và đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, từng cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân, thấy rõ ưu điểm để phát huy và đề ra giải pháp, kế hoạch để khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Trung bình hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng của tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên, theo đánh giá, quá trình triển khai Nghị quyết ở một số cấp ủy chưa được quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa thành nhiệm vụ thường xuyên. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ở một số nơi chung chung, chưa cụ thể. Việc làm rõ, nhận diện các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng ở cấp cơ sở có nơi còn hạn chế; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, chưa nhận diện được 27 biểu hiện suy thoái, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn tới phải xử lý kỷ luật. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác tự kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Công tác tiếp công dân ở một số đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên; giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm...

Mặc dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế, song thẳng thắn nhìn nhận kết quả nổi bật trong 5 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được mục tiêu trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ mới.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: