Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Nguyễn Thanh Hải trình bày

Cập nhật: Thứ ba 13/10/2020 - 16:52

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XX đã phát biểu bế mạc Đại hội. Dưới đây là toàn văn diễn văn bế mạc.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Đại hội!

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX tỉnh Đảng bộ.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém; bổ sung nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua. Trên cơ sở đó đưa ra những căn cứ, nội dung dự báo sát với tình hình thực tế về thời cơ và thách thức để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh các Văn kiện của Đại hội để ban hành chính thức theo quy định, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã tín nhiệm, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ theo quy định, đại diện cho trên 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh để trao nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 21 đồng chí và 1 đại biểu đương nhiên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Thưa các đồng chí!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là kết quả của quá trình tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện tích cực Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; là quá trình chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo đại hội từ cơ sở, sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là ý kiến đóng góp dân chủ, trí tuệ của trên 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, của các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp tích cực của các Ban, Bộ, ngành Trung ương; trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đã mang đến cho Đại hội nguồn động viên sâu sắc.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội. Đại hội xin ghi nhận và biểu dương những cố gắng của các đồng chí trưởng các Tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự và Tổ chức phục vụ Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên phục vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy ngày đêm góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Tại Đại hội một số đồng chí Ủy viên BCH khóa XIX vì lý do tuổi tác, sức khỏe và không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, Đại hội xin chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua, xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thái Nguyên trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với tinh thần khiêm tốn, cầu thị lắng nghe. Đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và có những giải pháp sát hợp, khả thi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Kính thưa Đại hội!

Thưa các đồng chí!

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành khoá XX sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết.

Trên tinh thần đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Anh hùng, đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Với niềm tin, phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: