Góp ý vào dự thảo Quy định số 69 của Ban Bí thư

Cập nhật: Thứ sáu 19/08/2022 - 14:32

Sáng 19-8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo văn bản xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì. Hội nghị được tổ chức tại 14 điểm cầu gồm Ban Tổ chức Trung ương, Quân ủy Trung ương và 12 thành ủy, tỉnh ủy có các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ảnh).

Hiện nay, toàn quốc có 113 đảng bộ doanh nghiệp thực hiện theo Quy định số 69, trong đó có 48 doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ tỉnh ủy, thành ủy; 31 đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; 34 đảng bộ doanh nghiệp trong quân đội. Có 83 doanh nghiệp Nhà nước nắm gữ 100% vốn điều lệ; 24 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 51 đến dưới 100% vốn; 3 doanh nghiệp Nhà nước đã thoái hết vốn điều lệ.

Việc triển khai thực hiện Quy định 69 góp phần khẳng định, phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, qua đó nâng cao chất lượng, hoạt hiệu quả động của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai Quy định 69 còn có những hạn chế cần nghiên cứu tháo gỡ. Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ sự cần thiết phải sửa đổi Quy định số 69 nhằm bảo đảm đồng bộ các văn bản của Đảng được ban hành: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Quy định số 24 về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn đồng tình báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 69 và ý kiến của một số đại biểu. Về dự thảo sửa đổi bổ sung quy định số 69, đồng chí cho rằng Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng rất công phu, khoa học, hợp lý về bố cục, kế thừa được những nội dung còn phù hợp với thực tiễn và tổng hợp đề xuất sửa đổi một số nội dung mới. Bám sát vào quy định, hướng dẫn đã có của Trung ương, Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, điều này tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong công tác triển khai thực hiện…

Quỳnh Mai
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: