HĐND T.P Thái Nguyên: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Cập nhật: Thứ bẩy 16/10/2021 - 13:29
 Thường trực HĐND T.P Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: T.L
Thường trực HĐND T.P Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: T.L

Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND T.P Thái Nguyên đã đi vào thực chất và đạt hiệu quả. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND T.P Thái Nguyên đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, ban hành nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn, khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Nhiệm kỳ qua, HĐND T.P Thái Nguyên đã không ngừng phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương đã đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, hoạt động của HĐND thành phố đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.P Thái Nguyên để thể chế hóa, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển, đảm bảo đúng luật.

Việc chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết là dấu ấn nổi bật trong hoạt động của HĐND T.P Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Việc này có đóng góp quan trọng xây dựng những cơ chế để khai thác, phát huy tốt nguồn lực của địa phương. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã ban hành 117 nghị quyết, trong đó, có 50 nghị quyết thường kỳ, 37 nghị quyết về công tác cán bộ, 01 nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và 29 nghị quyết chuyên đề phê chuẩn các đề án về phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, nhiều đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, như: Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị; Đề án Phát triển sự nghiệp văn hóa; Đề án Giảm nghèo….

Hoạt động giám sát nhiệm kỳ qua cũng được HĐND T.P Thái Nguyên triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Ngoài giám sát thường xuyên, HĐND thành phố đã thực hiện 32 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; 9 cuộc giám sát, khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức 140 cuộc tiếp xúc cử tri, với 21.850 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận 1.210 lượt ý kiến kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

ý kiến kiến nghị được Thường trực HĐND tổng hợp, phân loại và báo cáo tại các kỳ họp, đồng thời chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 1.113/1.210 (đạt 92%) ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết, trong đó, có nhiều ý kiến qua nhiều năm, nhiều kỳ, trong quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn đã từng bước được giải quyết như: Dự án đường Phố Hương; đường Việt Bắc…

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND T.P Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; phát huy vai trò của HĐND trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết; chất lượng các báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND. Đặc biệt, chú trọng công tác giám sát tổ chức thực hiện sau khi các nghị quyết được ban hành, tránh tình trạng ban hành nghị quyết nhưng không kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan chấp hành, làm giảm hiệu lực hoạt động của HĐND.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động, HĐND T.P Thái Nguyên sẽ chú trọng công tác lựa chọn nguồn nhân sự có chất lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; chú trọng kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐND; không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND…

Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: