Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật: Thứ bẩy 20/02/2021 - 20:30
 Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Ngày 19-02, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Hướng dẫn số 09/HD-UBBC về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Báo TNĐT giới thiệu cùng bạn đọc.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: