Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị

Cập nhật: Thứ năm 22/10/2020 - 14:49

Ngày 22-10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K71.B05, khoa học 2020-2022. Đến dự có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng với 66 học viên là cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh (ảnh).

Theo chương trình đào tạo, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội và các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn khác…

Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình, nhằm củng cố lập trường cách mạng; bản lĩnh chính trị vững vàng và tin tưởng vào đường lối cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn. Qua đó, giúp cán bộ nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo.

Thu Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: