Kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra

Cập nhật: Thứ năm 22/07/2021 - 18:30

Ngày 22-7, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã chủ trì phiên họp kỳ thứ 5 để xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát (KTGS) (ảnh).

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBKT, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đồng  Hỷ, UBKT Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Đồng Hỷ tiếp tục tăng cường công tác KTGS việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn.

Sau khi xem xét kết quả KT việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và BTV, UBKT Huyện ủy Định Hóa, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được KT phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã góp ý vào dự thảo Báo cáo của Đoàn KT BTV Tỉnh ủy. Qua kiểm tra, đến nay các cấp ủy đảng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: