Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiều nội dung quan trọng

Cập nhật: Thứ sáu 24/06/2022 - 10:26

Các cơ quan, đơn vị của huyện Phú Bình gồm: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm (ảnh).

Quy chế phối hợp được cụ thể hóa ở từng nội dung. Đối với nội dung phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các bên sẽ tập trung định hướng, tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các đề án, dự án, chương trình trọng điểm đã, đang và sẽ được triển khai trong giai đoạn 2022-2026 và những năm tiếp theo; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật...

Đối với nội dung phối hợp trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, các cơ quan sẽ tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết và trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề nổi cộm, được nhân dân quan tâm.

Việc thực hiện chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng. Đồng thời tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức cũng như hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trang Nhi
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: