Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIV:
Nghị sự nhiều vấn đề lớn của tỉnh

Cập nhật: Thứ hai 21/06/2021 - 08:23
 T.P Sông Công đang tập trung nguồn lực để hoàn thành tuyến đường kết nối với T.P Thái Nguyên trong quý III-2021.
T.P Sông Công đang tập trung nguồn lực để hoàn thành tuyến đường kết nối với T.P Thái Nguyên trong quý III-2021.

Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung thực hiện công tác nhân sự; nghị sự nhiều vấn đề lớn của tỉnh trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa mới thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan dân cử, là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; thực hiện lời hứa với cử tri...

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã qua nhưng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, thành quả quan trọng, được cử tri trong tỉnh đánh giá rất cao. Trong cả nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh đã luôn khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND tỉnh khóa XIII đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc đưa tỉnh ta trở thành điểm sáng của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Tiếp nối những thành tựu đó, chắc chắn trong nhiệm kỳ này, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV sẽ phát huy bản lĩnh cách mạng, trí tuệ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, lời hứa với cử tri. Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh khóa XIV sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Để làm được điều đó, các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới xác định phải thường xuyên nghiên cứu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương; thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với nhân dân để có đủ thông tin, nắm bắt toàn diện, đúng bản chất các vấn đề khi tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nghị quyết; có sự phối hợp, chuẩn bị kịp thời, chu đáo, kỹ lưỡng về các nội dung liên quan.

Các Ban của HĐND tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để nắm bắt nội dung cốt yếu của nghị quyết ngay từ bước soạn thảo, tạo sự đồng thuận trong quá trình thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Trên tinh thần đó, ngay tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng, như: Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; các nội dung Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thường trực HĐND trình tại kỳ tại kỳ (06 Tờ trình về giới thiệu nhân sự Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành lập các Ban của HĐND tỉnh; nhân sự Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh). Cũng tại kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trình 13 nội dung về giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV và các vấn đề quan trọng của địa phương sẽ xem xét quyết định, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Cụ thể, ngoài công tác nhân sự, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định thông qua nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo, như:  Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 của tỉnh (lần 2); Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng cộng nghệ cao tỉnh Thái Nguyên; Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án về chuyển đổi số; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường vành đai V đoạn từ huyện Phú Bình sang tỉnh Bắc Giang; Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; Phê duyệt  chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy của tỉnh; một số nội dung quan trọng khác.

HĐND tỉnh thảo luận và thông qua chủ trương về đầu tư cho công tác bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Lực lượng dân quân huyện Định Hóa diễn tập phương án chữa cháy rừng.

Kỳ họp thứ Nhất  diễn ra trong 2 ngày nhưng có nhiều nội dung lớn nên trước đó Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh làm việc khoa học, tích cực chuẩn bị chu đáo để đảm bảo các nội dung của kỳ họp đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, hiệu quả. Ngay sau Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động dân cử nhằm giúp đại biểu HĐND tỉnh khóa mới thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trước cử tri và nhân dân. Đồng thời, HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt là trong thực hiện chức năng quyết định của HĐND tỉnh để kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp, giáo dục, y tế hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Văn Hiến
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: