Nghiêm túc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật: Thứ tư 21/07/2021 - 12:25

Ngày 21-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học – kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ trí thức.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trị Hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên Tỉnh ủy; đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Văn học các dân tộc thiểu số; các chi hội, văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trên địa bàn; lãnh đạo hội văn học nghệ thuật các địa phương, các đơn vị nghệ thuật, liên hiệp các hội khoa học – kỹ thuật…

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: Những vấn đề đổi mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng thời được nghe TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề: Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Duy Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: