Đảng ủy Cục thuế tỉnh:
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật: Thứ bẩy 19/06/2021 - 11:57

Ngày 19-6, Đảng ủy Cục thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối với 6 điểm cầu chi cục thuế khu vực các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung. Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế (ảnh).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam…

Hoạt động này nhằm giúp cấp ủy, lãnh đạo Cục thuế tỉnh và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành Thuế của tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chung An
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: