Người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao ý thức, trách nhiệm

Cập nhật: Thứ sáu 18/06/2021 - 16:20
 Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Chiều 18-6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát (KTGS) toàn khóa của cấp ủy và UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Công ty CP Kim Loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Ngay sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã xây dựng Quy chế làm việc của BCH, UBKT Đảng ủy Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở; chương trình công tác KTGS nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021...

Ngoài những kết quả đó, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế như quy chế làm việc của Đảng ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc chưa đúng Hướng dẫn số 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng; quy chế làm việc của Đảng ủy và các đảng bộ trực thuộc chưa xây dựng được nội dung cấp ủy quyết định nhiệm vụ tài chính đảng của cấp mình. Về công tác cán bộ, quy chế phân giao thẩm quyền cho Ban Thường vụ Đảng ủy có điểm chưa phù hợp theo quy định chức năng, nhiệm vụ phân cấp tổ chức bộ máy của đảng. Chương trình KTGS toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT chưa xây dựng nội dung KTGS đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng…

Đồng chí Hoàng Văn Hùng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công ty tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT, nghị quyết đại hội đảng các cấp; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp nêu cao ý thức, trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, quan tâm đời sống của người lao động…

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: