Quân khu 1 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Cập nhật: Thứ tư 05/05/2021 - 16:32
 Lãnh đạo Quân khu 1 trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (2016-2021).
Lãnh đạo Quân khu 1 trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (2016-2021).

Sáng 5-5, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2016-2021).

5 năm qua, Đảng ủy Quân khu 1, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị 87 luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; các phong trào và cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Đảng ủy Quân khu luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; chú trọng việc cụ thể hóa 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên, 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới thành những nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm mang lại hiệu quả thiết thực...

Qua thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. LLVT Quân khu có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp tôn vinh, khen thưởng.

Mạnh Quỳnh (Báo QK1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG