Lực lượng vũ trang Quân khu 1:
Sẵn sàng cho ngày bầu cử thành công tốt đẹp

Cập nhật: Thứ năm 06/05/2021 - 09:42
 Cán bộ, nhân viên Cục Chính trị Quân khu 1 nghiên cứu danh sách cử tri và thông tin về bầu cử.
Cán bộ, nhân viên Cục Chính trị Quân khu 1 nghiên cứu danh sách cử tri và thông tin về bầu cử.

Hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 đã tích cực triển khai, làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Sẵn sàng tổ chức, tham gia bầu cử và chủ động các phương án bảo vệ bầu cử với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, góp phần vào thành công của ngày hội toàn dân.

Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã tổ chức quán triệt, học tập các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về bầu cử...

Song song với đó, Ban chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị thường xuyên thông tin định hướng dư luận, tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin giả, thông tin xuyên tạc, sai sự thật, lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, vạch trần những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại cuộc bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với cán bộ quân đội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau vòng hiệp thương lần 2, các địa phương đã giới thiệu 75 ứng cử viên là cán bộ quân đội bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, trong đó, có 3 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội; 10 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 62 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND 49 huyện, thành phố, thị xã; 1.049 đồng chí là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn ứng cử đại biểu HĐND 979 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu.

Thực hiện chỉ đạo của Quân khu, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, thành lập các tổ bầu cử. Những đơn vị không đủ điều kiện lập khu vực bỏ phiếu riêng đã chủ động liên hệ với ủy ban bầu cử cấp xã nơi đóng quân thống nhất thành lập khu vực bỏ phiếu theo quy định của Luật Bầu cử.

Theo đó, LLVT Quân khu thành lập 27 tổ bầu cử riêng với tổng số 19.426 cử tri và 138 bộ phận lẻ thuộc các cơ quan, đơn vị với 5.934 cử tri tham gia bầu cử cùng địa phương nơi đóng quân. Để tổ chức bầu cử chặt chẽ, đúng quy định, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương xây dựng kế hoạch, xác định nội dung tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng trực tiếp tham gia và phục vụ bầu cử.

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, các đơn vị đều tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, SSCĐ và phòng, chống dịch COVID-19. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường quán triệt, giáo dục, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử đến mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; duy trì nghiêm các quy định phòng gian, bảo mật, chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, tuần tra, kiểm soát, canh phòng; quản lý chặt chẽ VKTB, vật liệu nổ, đảm bảo an toàn doanh trại, kho, trạm; tổ chức luyện tập thuần thục các kế hoạch, phương án SSCĐ, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra.

Tiến hành rà soát lực lượng tham gia bảo vệ và phục vụ bầu cử theo Thông tư 263 của Bộ Quốc phòng quy định về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong quân đội, kết quả 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ, phục vụ bầu cử bảo đảm tiêu chuẩn chính trị. Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, công an địa phương và các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực bầu cử, chủ động phát hiện sớm các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”.

Chào mừng ngày hội lớn của đất nước, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao trong thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử và phục vụ bầu cử.

Từng cơ quan, đơn vị đã xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sát với yêu cầu công tác bầu cử; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Khương Doãn (Báo QK 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: