Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Xã luận: Sức mạnh đoàn kết và ý chí tự cường
Cập nhật ngày: 30/04/2021 05:33 (GMT +7)
 Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Đã là con dân đất Việt, nhắc đến ngày 30/4/1975, ai ai cũng tự hào bởi đây là một trong những sự kiện trọng đại và thiêng liêng nhất của dân tộc, khi chúng ta - một nước nhỏ ở vùng Đông Nam châu Á - đã thắng một đế quốc to của thế giới. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra trang mới cho lịch sử dân tộc, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Quá trình đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc hàng nghìn năm của chúng ta đã chứng kiến biết bao chiến thắng oanh liệt, từ Chi Lăng, Bạch Đằng đến Điện Biên Phủ rồi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử khiến năm châu phải chấn động.

Tất cả đều được kết tinh bởi tinh thần yêu nước nồng nàn, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại và bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù của nhân dân ta. Chiến thắng 30-4 còn là kết quả của sự đấu tranh, hy sinh bền bỉ suốt 3 thập kỷ của nhiều thế hệ cộng với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta.

Chiến thắng 30-4 được giới yêu chuộng hòa bình trên thế giới đánh giá rất cao bởi đây là cuộc đấu tranh chính nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đây là nền tảng, nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bắt tay vào xây dựng giang sơn đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập dân tộc.  

Sau 46 năm hòa bình lập lại, đất nước ta đã đổi thay mạnh mẽ, chưa bao giờ cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam lại được khẳng định như hiện nay. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng duy trì ở mức cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên… Đó là nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân.

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, tỉnh Thái Nguyên - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, cái nôi của ngành công nghiệp nặng cả nước - luôn sẵn sàng đổi mới đi lên. Toàn tỉnh đang nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, cải thiện uy tín, vị thế, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, dựa vào sức mạnh nội sinh và các nguồn lực từ bên ngoài, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh theo hướng hiện đại, tầm nhìn dài hạn; thực hiện công cuộc chuyển đổi số, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm chuyển đổi số của quốc gia; phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh…, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Dịp 30-4 năm nay cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung cao độ học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Không chỉ tiếp thêm tinh thần, sức mạnh để chúng ta hoàn thành mục tiêu lớn là xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đây còn là dịp nhắc nhớ chúng ta không được quên những người con đã hy sinh xương máu để có được hòa bình, độc lập hôm nay. Bởi vậy, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến chính sách hậu phương quân đội, các gia đình chính sách, người có công… để tất cả cùng được hưởng ấm no, hạnh phúc, thái bình.

Thái Nguyên
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Thông qua công tác TTKS, Đội CSGT Công an huyện Định Hóa – Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và lập biên bản 64 xe mô tô vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đến nay, đã quá thời hạn quy định mà chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp...
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Hỏi đáp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số 114/Tháng 4 năm 2021-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng 46 năm chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 SỐ BÁO XUÂN TÂN SỬU (Tết Âm lịch 2021) Số Báo Tết Dương lịch 2021

Xã Phúc Thuận nằm ở phía Tây của huyện Phổ Yên, đây là vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích lên đến hơn 600ha. Chỉ tính riêng xóm Khe Đù của xã đã có trên 200ha cây ăn quả, trong đó hơn 100ha là nhãn muộn, còn lại là chuối, bưởi và thanh long. Năng suất nhãn bình quân tại Khe Đù đạt...

Ảnh : Thế Hà

LIÊN KẾT WEBSITE