Tặng Bảng vàng danh dự và gia đình vẻ vang cho các gia đình có con em tòng quân

Cập nhật: Thứ ba 27/07/2021 - 09:10
 
Chỉ thị số 01-CT/TN ngày 12/3/1954  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thi hành Sắc lệnh của Hồ Chủ tịch về tặng Bảng vàng danh dự và gia đình vẻ vang cho các gia đình có con em tòng quân
 
Kính gửi các Ban Huyện ủy toàn tỉnh,
 
Thi hành chỉ thị của Liên Khu ủy về việc thi hành sắc lệnh của Hồ Chủ tịch đã ban hành sắc lệnh tặng Bảng vàng danh dự và gia đình vẻ vang cho các gia đình có con em tòng quân. Tỉnh ủy chỉ thị:
 
1- Các Ban Huyện ủy, Chi ủy phải nhận rõ ý nghĩa chính trị “sắc lệnh” của việc Hồ Chủ tịch tặng thưởng Bảng vàng danh dự và gia đình vẻ vang cho các cán bộ, chiến sĩ trong bộ đội để lãnh đạo thực hiện, phổ biến học tập tuyên truyền rộng rãi trong nội bộ Đảng, trong bộ đội và nhân dân, đồng thời giải đáp những thắc mắc trong học tập. Trong khi tiến hành có những vấn đề gì không giải đáp được thì tập trung những thắc mắc đó lại báo lên trên, về bộ đội thì gửi lên Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Liên khu, về nhân dân thì gửi lên Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu để giải đáp được kịp thời.
 
2- Tiến hành điều tra kê khai, ở mỗi xã tổ chức một đoàn thành phần gồm có: 1 đại biểu Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã, một đại biểu Xã đội, một đại biểu Mặt trận. Nếu có bộ đội địa phương đóng ở xã thì mỗi một đại biểu bộ đội tham gia xuống các thôn xóm vừa làm nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền ý nghĩa chính trị to lớn của việc tặng thưởng vừa điều tra kê khai danh sách các cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng theo mẫu ở chính quyền đã gửi về địa phương, đồng thời tuyên truyền vận động tòng quân.
 
3- Các đơn vị địa phương quận, huyện, tiểu đoàn chủ lực tỉnh, cơ quan tỉnh đội bộ thì đơn vị kê khai nhận xét, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân nhận xét có xác nhận của chính quyền địa phương xong chuyển lên trên. Trường hợp các cán bộ, chiến sĩ không ở trong địa phương, gia đình ở nơi khác thì cũng kê khai gửi lên trên xét.
 
4- Khi có bằng gửi về địa phương thì phải tổ chức buổi lễ trao tặng cho long trọng, làm cho các gia đình được tặng thưởng thấy rõ vinh dự của những người có công với cách mạng, với nhân dân. Nguyên tắc trao tặng thông tư của Thủ tướng Chính phủ đã ấn định, các địa phương căn cứ vào đó để thi hành.
 
5- Sau khi tổ chức lễ trao tặng phải lãnh đạo bằng mọi hình thức tuyên truyền để phát triển kết quả của việc tặng thưởng, nhân đà đó đẩy mạnh tinh thần tích cực tham gia mọi công tác kháng chiến của nhân dân.
 
6- Thời gian tiến hành, các địa phương tích cực tiến hành ngay để kịp ngày 19-5, ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch phải trao tặng được một số và sau đó vẫn tiếp tục làm cho đầy đủ.
 
7- Để kịp thời bổ khuyết các địa phương phải thường xuyên báo cáo kết quả cho Tỉnh ủy.
 
Nhận được chỉ thị này, các đồng chí nghiên cứu kế hoạch tỉ mỉ tiến hành để đạt được ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn của việc tặng thưởng trong nhân dân.
 
Mong các đồng chí tích cực thi hành.
TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: