Tăng cường hoạt động của ban tuyên giáo các đảng ủy

Cập nhật: Thứ sáu 26/11/2021 - 14:21

Ngày 26-11, Cụm thi đua Tuyên giáo số 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có lãnh đạo đảng ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đơn vị trong cụm, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Khối các cơ quan tỉnh, Đại học Thái Nguyên, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và Công ty CP Kim loại mầu Thái Nguyên - đơn vị Cụm trưởng.

Năm 2021, công tác tuyên giáo của 7 đơn vị trong Cụm đã phát huy vai trò định hướng, tuyên truyền giáo dục, tập trung hoàn thành các mục tiêu công tác xây dựng Đảng và tuyên giáo đề ra, song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các đơn vị được tiến hành đảm bảo đúng quy định, hoàn thành các kế hoạch, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ thời gian tới các đơn vị Cụm thi đua Tuyên giáo số 2 đề ra là: Tích cực triển khai các văn bản mới, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện của đảng bộ đơn vị. Trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 04 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng thời, tăng cường hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy, nâng cao chất lượng dự báo, định hướng dư luận xã hội và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo. Đồng thời, tiến hành bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2021; thống nhất nội dung, chương trình công tác, ký kết giao ước thi đua năm 2022 (ảnh).

Duy Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: