Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nội chính

Cập nhật: Thứ tư 15/09/2021 - 14:34

Ngày 15-9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên giữa các cơ quan nội chính để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan nội chính, các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan khối nội chính của tỉnh (ảnh).

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kết quả công tác nội chính trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, các cơ quan nội chính đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách về nội chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; các cơ quan điều tra đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt 82,1%, giải quyết các vụ án đã khởi tố đạt trên 94%, truy tố các vụ án hình sự đạt trên 98%, tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,9%; Tòa án nhân dân đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết vụ việc, xét xử các vụ án đạt trên 97%; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ cương, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; hợp tác quốc tế về nội chính được mở rộng, tăng cường...

Tại Hội nghị, đại diện một số cơ quan nội chính, địa phương trên toàn quốc đã tham luận về những vấn đề như: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; nâng cao uy tín của Tòa án nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân trong thực thi công lý...

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là Hội nghị rất quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết tâm biến Nghị quyết thành hiện thực. 

Do đó, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan nội chính của Trung ương và địa phương thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ như: Luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ đe dọa đến lợi ích quốc gia dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từ đó kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách mang tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn để phát triển đất nước; xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo các cơ quan nội chính thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Quỳnh Trang- Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: