Thi đua xây dựng Thái Nguyên giàu đẹp, phát triển, văn minh (*)

Cập nhật: Thứ hai 10/01/2022 - 12:49
 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ tỉnh và tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2021, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Báo Thái Nguyên điện tử trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu phát động của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Kính thưa đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên;

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025), cũng là năm tiếp tục phải đối mặt với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Với sự quyết tâm, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thách thức, cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng - an ninh được giữ vững và đối ngoại mở rộng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả chương trình chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… Đến nay, Thái Nguyên đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trên nhiều lĩnh vực và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, năm nền tảng quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2022) và kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên...; kế thừa những thành tựu đã đạt được, chúng ta tiếp tục lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cùng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ và có kết quả cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế mang tính đột phá, khả thi, chú trọng việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới phù hợp với các đặc điểm, xu thế và điều kiện trong giai đoạn phát triển.

Thứ hai, quán triệt, thực hiện thật tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và với mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Thứ ba, thi đua xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục thực hiện toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19; chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thân thiện, thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn.

Thứ tư, thi đua tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại, tăng cường đào tạo cung ứng nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối ngoại trực tiếp với doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai khai thực hiện đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh; xây dựng, triển khai đề án khởi nghiệp, thí điểm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ năm, thi đua phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, phát triển du lịch gắn với xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; củng cố và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, người có công; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, an toàn và thân thiện.

Đồng thời làm tốt công tác dân vận chính quyền; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh và chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm.

Thứ sáu, thi đua xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân!

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chung sức, đồng lòng, đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, xây dựng Thái Nguyên giàu đẹp, phát triển, văn minh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, tôi kính chúc toàn thể Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí một năm mới An khang - Thịnh vượng - Thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt

Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: