Tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền, vận động

Cập nhật: Thứ sáu 26/11/2021 - 17:27

Chiều 26-11, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (ảnh).

Trong năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua đã linh hoạt, sáng tạo, tích cực chủ động triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị trong Cụm thi đua đã vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm  quy định; tích cực hưởng ứng quyên góp vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 đạt trên 86 tỷ đồng; vận động đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng công tác tuyên giáo trong năm 2022 là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 03/12/2018 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã suy tôn, đề nghị khen thưởng 3 đơn vị gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Sơn Lâm
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: