Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ

Cập nhật: Thứ sáu 07/05/2021 - 15:54
   Trong tháng 4-2021, gạch xây dựng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,5 triệu sản phẩm, tăng 43,3% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Hoạt động vận chuyển gạch ốp lát đi tiêu thụ tại Công ty TNHH Ân Hường ở T.P Sông Công.
Trong tháng 4-2021, gạch xây dựng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,5 triệu sản phẩm, tăng 43,3% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Hoạt động vận chuyển gạch ốp lát đi tiêu thụ tại Công ty TNHH Ân Hường ở T.P Sông Công.

Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi và duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trong tháng 4 vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) toàn tỉnh ước đạt 51,83 nghìn tỷ đồng, tăng 1,83% so với tháng trước. Trong đó, 3/4 nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, gồm: Sản xuất, phân phối điện (tăng 24%); công nghiệp chế biến - chế tạo (tăng 24,5%); cung cấp nước và xử lý rác, nước thải (tăng 18,7%). Đối với nhóm khai khoáng mặc dù giá trị SXCN giảm 18,9% so với cùng kỳ nhưng vẫn tăng trưởng 2,7% so với tháng trước.

Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm nay, giá trị SXCN toàn tỉnh ước đạt 201,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và đạt 24% so với kế hoạch năm.

Cường Nguyễn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG