Tỉnh Thái Nguyên có 142 xóm đặc biệt khó khăn

Cập nhật: Thứ sáu 24/09/2021 - 17:24
 Xóm Khuổi Mèo là 1 trong 5 xóm đặc biệt khó khăn của xã Sảng Mộc (Võ Nhai).
Xóm Khuổi Mèo là 1 trong 5 xóm đặc biệt khó khăn của xã Sảng Mộc (Võ Nhai).

Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT (thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 16/6/2021) phê duyệt danh sách các thôn (xóm) đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 142 xóm ĐBKK nằm trên địa bàn 5 huyện gồm: Võ Nhai (59 xóm), Định Hóa (42 xóm), Đồng Hỷ (25 xóm), Phú Lương (10 xóm) và huyện Phú Bình (6 xóm). Chia theo khu vực: Toàn tỉnh có 92 xóm thuộc các xã khu vực III; 27 xóm thuộc các xã khu vực II; 22 xóm thuộc các xã khu vực I và 1 xóm thuộc xã có xóm vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Ủy ban Dân tộc, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định và quyết định điều chỉnh, bổ sung.

Vũ Công
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: