Xây dựng huyện Đại Từ thành vùng kinh tế nông nghiệp - du lịch đứng đầu tỉnh

Cập nhật: Thứ tư 13/10/2021 - 12:46

Ngày 13-10, huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị xem xét, lấy ý kiến quy hoạch vùng huyện Đại Từ đến năm 2040. Tham dự Hội nghị có Viện Quy hoạch và xây dựng tỉnh, đơn vị tư vấn (ảnh).

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và đưa ra các dự báo phát triển, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo ý tưởng quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040. Theo đó, quy hoạch định hướng xây dựng huyện Đại Từ trở thành vùng kinh tế hiện đại, năng động phía Tây của tỉnh, là vùng công nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch có vai trò trung tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây của tỉnh, là vùng sinh thái lâm nghiệp, nông nghiệp sạch, là thị xã đô thị loại III của tỉnh. 

Về cấu trúc phát triển không gian vùng, huyện sẽ được phân thành 3 vùng, đó là: Vùng công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch (vùng trung tâm); vùng nông - lâm nghiệp, dịch vụ (vùng phía Bắc); vùng du lịch, dịch vụ và lâm - nông nghiệp (vùng phía Nam). 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu tiến hành thảo luận, đưa ra ý kiến góp ý vào bản quy hoạch, tập trung vào các nội dung: Rà soát, xem xét các xã đưa vào từng phân vùng cho phù hợp; bổ sung định hướng phát triển giao thông; trong quy hoạch nông nghiệp cần bám sát các định hướng phát triển nông nghiệp huyện đã xây dựng; làm rõ định hướng phát triển công nghiệp trong quy hoạch…

Kết luận Hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất, bám sát vào quy hoạch tỉnh và định hướng huyện Đại Từ trở thành thị xã vào năm 2030, xây dựng Đại Từ thành đô thị xanh, vùng kinh tế nông nghiệp - du lịch đứng đầu tỉnh. Trong đó, chú ý cập nhật số liệu đảm bảo chính xác; bổ sung các nội dung quy hoạch còn thiếu; nghiên cứu, rà soát lại phân vùng…

Thu Huyền
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: