Siết chặt công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Cập nhật: Thứ bẩy 15/05/2021 - 12:03
 Giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ sẽ giúp các địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong ảnh: Cầu Khe Ván, xã Phủ Lý (Phú Lương) được xây dựng đã giúp người dân xóm Đồng Cháy nói riêng và vùng lân cận nói chung đi lại thuận tiện, giao thương phát triển.
Giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ sẽ giúp các địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong ảnh: Cầu Khe Ván, xã Phủ Lý (Phú Lương) được xây dựng đã giúp người dân xóm Đồng Cháy nói riêng và vùng lân cận nói chung đi lại thuận tiện, giao thương phát triển.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ dự án sử dụng vốn đầu tư công và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các giải pháp về vấn đề này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ dự án tập trung rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vấn đề (về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng…) để kịp thời giải quyết, gỡ bỏ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định; tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư; nghiêm túc thực hiện các kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với các dự án, công trình, chủ đầu tư có sai phạm trong công việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu xây dựng vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, hồ sơ chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản đồng thời phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng…

Đối với các dự án chuyển tiếp được bố trí vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch và đến ngày 15/12/2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn. Các dự án khởi công mới năm 2021 đến ngày 30/9/2021 phải hoàn tất các thủ tục đấu thầu và đến ngày 31/12/2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.  

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo tình hình thực hiện, ước giải ngân vốn đầu tư công lũy kế đến tháng, quý của dự án với UBND tỉnh trước ngày 20 của tháng, quý để làm cơ sở đánh giá kết quả giải ngân và xem xét, bố trí kế hoạch vốn các đợt trong năm. Địa phương, đơn vị không giải ngân hết kế hoạch vốn sẽ cắt giảm dự toán và không được bổ sung, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc không giải ngân hết kế hoạch vốn… 

Hoàng Hải
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG