Xử lý dứt điểm những dự án chậm tiến độ

Cập nhật: Thứ năm 06/05/2021 - 09:09
 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện một số dự án giao thông được giao làm chủ đầu tư.
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện một số dự án giao thông được giao làm chủ đầu tư.

Đó là một trong những yêu cầu được nêu trong Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa ký ban hành về Tăng cường công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của tỉnh, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, có nhiều giải pháp cải thiện môi trường, thu hút được nhiều doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số dự án chậm tiến độ, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư hạn chế dẫn đến không thực hiện đúng cam kết đầu tư. Việc xử lý đối với một số dự án vi phạm về tiến độ, chất lượng, nghĩa vụ tài chính… chưa được quyết liệt, đúng quy định của pháp luật. Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các khu dân cư, khu đô thị, xử lý dứt điểm đối với các dự án vi phạm pháp luật, vi phạm tiến độ, nghĩa vụ tài chính…

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, kiên quyết xử lý đối với các dự án vi phạm. Đối với các dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất UBND tỉnh thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 30/9/2021; xử lý dứt điểm những dự án chậm tiến độ, hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG