Cắt bỏ cành sâu mọt để cứu cả cây

Cập nhật: Thứ bẩy 20/03/2021 - 10:47
 Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng những năm gần đây đã được Trung ương và các cấp ủy Đảng thực hiện quyết liệt nhằm xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, thanh lọc những cán bộ, đảng viên thái hóa, biến chất. Đối với Đảng bộ tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn thực trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Do vậy, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện toàn diện nhiệm vụ này, trong đó tập trung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (gọi chung là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm)...

Sự bao dung của cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng những năm qua đã góp phần to lớn vào công tác xây dựng, phát triển Đảng của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy và nhân dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Hơn nữa, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành trong Đảng đã từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ý thức trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

Nhưng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng không đơn thuần là tìm cho kỳ được tổ chức đảng, đảng viên sai phạm để mọi giá “mạnh tay” xử lý kỷ luật mà ý nghĩa sâu thẳm của nhiệm vụ này là phòng ngừa, giúp đỡ. Chỉ khi tổ chức đảng, đảng viên sai phạm quá nghiêm trọng, không thể khắc phục, người vi phạm không biết ăn năn, hối lỗi làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng...mới cần phải kiên quyết xử lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khi trao đổi về vấn đề này cho biết: Người làm công tác kiểm tra của Đảng phải thực sự bao dung, luôn có tinh thần giúp đỡ đồng chí của mình nhưng cũng tránh để tình cảm lẫn lộn khi làm nhiệm vụ. Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cần làm rõ đúng, sai, giúp cho tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận về nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân phải đúng bản chất,vấn đề, mức độ. Từ đó mới xem xét trách nhiệm, hình thức kỷ luật.  

Xót xa khi phải kỷ luật đồng chí của mình

 Nhiều ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp khi nói chuyện với chúng tôi về nghề đều có chung tâm trạng: Xót xa khi phải họp xét kỷ luật đồng chí của mình! Cảm xúc của người làm công tác kiểm tra Đảng còn buồn đau hơn khi người vi phạm đã có thời gian gắn bó, trao đổi trong công tác hoặc các mối quan hệ đan xen khác.

Nói chuyện với các nhà báo khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII kết thúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác giáo dục, tuyên truyền về phẩm chất, đạo đức người cán bộ cách mạng đã làm nhiều, liên tục; nói đi, nói lại việc cán bộ, đảng viên phải phòng, chống tham ô, tham nhũng, thái hóa, biến chất và đã có cán bộ, đảng bị xử lý nghiêm để răn đe mà vẫn còn trường hợp cố tình vi phạm thì buộc phải xử lý tiếp. Thà chúng ta xử lý vài trường hợp vi phạm như cắt bỏ cành sâu mọt để cứu cả cây thì đau mấy cũng vẫn phải làm.

Đối với Đảng bộ tỉnh, trên 90 nghìn cán bộ, đảng viên cơ bản đều là những tấm gương sáng về mọi mặt để quần chúng học tập noi theo. Nhưng cũng có không ít cán bộ, đảng viên bị lòng tham, sự ích kỷ lấn át lý tưởng cách mạng rồi đánh mất phẩm giá, lâm vào vòng lao lý. Cả nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh có tới 143 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, trong đó có cả cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là sự mất mát rất lớn.

Qua các nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ tỉnh xác định được một số tồn tại còn phải thực hiện quyết liệt trong nhiệm kỳ nay. Như: có cán bộ do năng lực, trình độ hoặc trách nhiệm chưa cao, e ngại trong việc phát hiện, đề xuất cấp ủy, UBKT xem xét, xác định và quyết định kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Một số UBKT trong tỉnh cũng né tránh hoặc quá thận trọng, cân nhắc nhiều mặt nên chưa kịp thời quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

Do vậy, trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ thông qua công tác giám sát, cán bộ kiểm tra phân tích, sàng lọc, khoanh vùng, lựa chọn, nhận biết, phát hiện dấu hiệu vi phạm. Từ đó, kiểm tra, xử lý kiên quyết nhiều dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực; cán bộ kiểm tra chủ động và kịp thời phát hiện và đề nghị kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý nghiêm túc, tránh dư luận xấu, bảo vệ được cán bộ, giữ được uy tín của tổ chức đảng, không để xảy ra hậu quả nặng nề…

Sóng sau sẽ cao hơn sóng trước

Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục để cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong đó, nhiều cán bộ chủ chốt trong Khối các cơ quan nội chính Trung ương được Đại hội tín nhiệm bầu vào Bộ chính trị, Ban Bí thư nên cán bộ, đảng viên trong cả nước tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được Đảng ta thực hiện quyết liệt hơn nhiệm kỳ trước và hướng về cơ sở để không chỉ “đả hổ” mà phải “diệt ruồi”. Đối với Đảng bộ tỉnh, công tác này chắc chắn cũng sẽ ở mức độ cao hơn. Trong đó, UBKT các cấp trong tỉnh coi trọng giám sát thường xuyên đối với việc khai thác, thu thập thông tin, tài liệu từ các nguồn tin cậy, có chất lượng để phát hiện, phân tích, sàng lọc, nhận biết, khoanh vùng, lựa chọn chính xác tổ chức đảng, đảng viên, nội dung dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra.

Như vậy sẽ có cán bộ, đảng viên trong tỉnh vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, vi phạm nghiêm trọng chính sách pháp luật sẽ bị cơ quan kiểm tra chuyển cơ quan pháp luật xử lý theo quy định. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên cũng sẽ được chủ động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời nhiều khuyết điểm, sai phạm; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiến nghị thu hồi tiền, tài sản bị chiếm dụng cho ngân sách nhà nước.

Việc tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong nhiệm kỳ này sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị ở những nơi được kiểm tra trong sạch, vững mạnh, cán bộ được kiện toàn, nội bộ đoàn kết. Đồng chí Tống Thị Tâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là  tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên đã xác định có dấu hiệu vi phạm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 83 tổ chức đảng, 343 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ…Sau kiểm tra, 100% tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã bị thi hành kỷ luật.

Văn Hiến
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: