10 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nét đẹp văn hóa trường học

Cập nhật: Thứ ba 28/09/2021 - 16:04

Ngày 28-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022 (ảnh). Hội nghị diễn ra gồm hơn 60 điểm cầu tại các phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm giáo dục hướng nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Với mục đích nhà trường sẽ phân tích, thảo luận, nhằm đi tới thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức vừa khoa học, vừa phù hợp với đối tượng, vùng miền khác nhau, thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử nhằm tạo chuyển biến căn bản trong các nhà trường. 

Theo đó, ngành giáo dục Thái Nguyên đã xác định nhóm 10 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nét đẹp văn hóa trường học, trong đó nổi bật như: Nâng cao hiệu quả triển khai công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học; Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Triển khai hoạt động tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh…

Để triển khai giáo dục phẩm chất “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” cho học sinh, ngành Giáo dục Thái Nguyên yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng trường học, trong đó mỗi tháng một chủ đề, mỗi tuần một nội dung. Ngành cũng sẽ lựa chọn biểu dương khen thưởng những nhà trường có mô hình cách làm hay, những tấm gương học sinh tiêu biểu.

Trước đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đã xây dựng và bản hành Kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Các nội dung cụ thể của Kế hoạch đã được Sở GD&ĐT triển khai hướng dẫn đến các đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Trần Nguyên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: