4 chương trình đào tạo của Đại học Thái Nguyên đạt chuẩn chất lượng AUN-QA

Cập nhật: Thứ ba 25/01/2022 - 16:25
 Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cho đại diện các đơn vị.
Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cho đại diện các đơn vị.

Ngày 25-1, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021.

Năm 2021, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của ĐHTN đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị đã thực hiện rà soát, bổ sung ngân hàng đề thi/câu hỏi thi cho các hệ đào tạo, một số đơn vị đã thực hiện đánh giá ngân hàng đề/câu hỏi thi. 5 đơn vị đã thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá ngoài năm 2022.

Đặc biệt, trong năm 2021 có 7 chương trình đào tạo được AUN-QA đánh giá ngoài, trong đó có 4 chương trình được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA, bao gồm 2 chương trình đào tạo của Trường Đại học Y-Dược (Bác sĩ Y khoa, Cử nhân Điều dưỡng), 2 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm (Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa). Trong đó, chương trình Bác sĩ Y khoa được đánh giá ở mức tốt hơn yêu cầu.

3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm (Bác sỹ Thú y, Kỹ sư Chăn nuôi - Thú y, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm) dù mới đánh giá tháng 9-2021 nhưng đã có kết quả sơ bộ đạt chuẩn chất lượng.

AUN là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11-1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, với các thành viên ban đầu do bộ trưởng giáo dục các nước đề cử.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo.

Thanh Loan (Đại học Thái Nguyên)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: