Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời

Cập nhật: Thứ ba 11/01/2022 - 15:11
 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Hội Khuyến học tỉnh tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Hội Khuyến học tỉnh tại buổi làm việc.

Ngày 11-1, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có buổi làm việc với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh.

Sau khi nghe Thường trực Hội Khuyến học tỉnh báo cáo kết quả 20 năm hoạt động, đặc biệt là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội IV Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động năm 2022 và các ý kiến phát biểu, đồng chí Vũ Duy Hoàng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh trong 20 năm xây dựng và phát triển.

Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là phát động hưởng ứng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp; phát triển tổ chức và hội viên, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời cho nhân dân. Đánh dấu chặng đường 20 năm phấn đấu, trưởng thành, Hội được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh chưa phát triển theo chiều sâu; chất lượng và hiệu quả hoạt động còn một số hạn chế; phong trào chưa đồng đều giữa các vùng miền, khu vực dân cư và khu vực cơ quan, doanh nghiệp nhất là ở vùng núi, vùng sâu vùng xa; một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức hội khuyến học; nội dung hoạt động của cấp hội cơ sở chưa phong phú, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu Thường trực Hội Khuyến học tỉnh quan tâm tuyên truyền, vận động, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng công tác khuyến học từ cơ sở, nhất là xây dựng các ban khuyến học cơ sở trong các cơ quan thuộc Khối cơ quan tỉnh, Đại học Thái Nguyên; các trường học, bệnh viện, lực lượng công an, quân đội trong tỉnh.

Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị trên cơ sở hoàn thiện và nâng cao chất lượng các mô hình học tập; xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2025; xã hội hoá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác này; định kỳ hằng năm tự kiểm tra và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định.

Hà Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: