Tự động trả kết quả 2.134 hồ sơ đăng ký cấp mã nhận diện QR

Cập nhật: Thứ sáu 24/09/2021 - 16:58
 Các phương tiện vận tải được cấp thẻ nhận diện luồng xanh lưu thông qua chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn T.X Phổ Yên.
Các phương tiện vận tải được cấp thẻ nhận diện luồng xanh lưu thông qua chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn T.X Phổ Yên.

Tính đến ngày 26-8 (trước khi đóng phần mềm chuyển sang tự động), Sở Giao thông - Vận tải Thái Nguyên đã tiếp nhận tổng số 11.500 hồ sơ đăng ký phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh. Sở đã phê duyệt cấp phép phương tiện nhận diện cho 6.500 xe, từ chối cấp đối với 5.000 xe.

Toàn bộ thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ https://luongxanh.drvn.gov.vn. Kể từ ngày 27/8/2021 đến nay, chuyển sang cấp mã nhận diện QR tự động, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả tự động trả kết quả là 2.134. 

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chương trình xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp của Sở nhằm từng bước cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Bình Yên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: