Định Hóa: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,1%

Cập nhật: Thứ tư 24/11/2021 - 16:11
 Dự án hỗ trợ người dân chăn nuôi vịt bầu cổ xanh tại xã Linh Thông (Định Hóa) cho hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ nâng cao thu nhập.
Dự án hỗ trợ người dân chăn nuôi vịt bầu cổ xanh tại xã Linh Thông (Định Hóa) cho hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ nâng cao thu nhập.

Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, đến nay, huyện Định Hóa hiện còn 1.356 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,1% (giảm 1,35% so với năm 2020); hộ cận nghèo còn 7,32% (giảm 1,36%).

Có được kết quả này là nhờ các chính sách giảm nghèo được huyện triển khai đồng bộ, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của các địa phương và từng hộ nghèo. Qua đó, tạo động lực để người nghèo vươn lên phát triển kinh tế.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, huyện Định Hóa đã tổ chức đào tạo nghề cho 126 lao động nông thôn gắn với mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao; hỗ trợ xây dựng 8 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo; giải ngân gần 192 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho gần 4.800 hộ nghèo, cận nghèo… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao năng lực, công tác giám sát, đánh giá thực hiện giảm nghèo, khắc phục tư tưởng ỷ lại, không muốn thoát nghèo…

Năm 2022, huyện Định Hóa tiếp tục rà soát các hộ nghèo còn lại, dựa trên nguyên nhân để triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo đến từng hộ. Đồng thời, huy động toàn bộ nguồn lực của xã hội, vận động sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ cho công tác giảm nghèo…

Việt Dũng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: