Phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Phú Lương

Cập nhật: Thứ sáu 14/01/2022 - 17:08

Chiều 14-1, UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, một số kết quả nổi bật như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.266,6 tỷ đồng (bằng 100,5% kế hoạch); giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 105,9 triệu đồng (bằng 100,8% kế hoạch); trồng mới, trồng lại chè ước đạt 90ha (vượt 80% kế hoạch); thẩm định xã Yên Ninh đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tức Tranh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 9 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt sao…

Với những kết quả đạt được, năm 2022, huyện Phú Lương đề ra kế hoạch phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 1.311 tỷ đồng; giá trị thu nhập trên 1ha đất trồng trọt đạt 112 triệu đồng; trồng mới, trồng lại 500ha rừng sản xuất; xã Vô Tranh và Cổ Lũng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Phủ Lý đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 5 sản phẩm trở lên đạt OCOP…

Để đạt được mục tiêu này, huyện xác định giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất, chế biến; mở rộng và nâng cao chất lượng các vùng sản xuất chè tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh…

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển nông nghiệp và thực hiện phong trào “Phú Lương chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021 (ảnh).

Phan Trang
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: