Đại học Thái Nguyên:
22 sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận sở hữu trí tuệ

Cập nhật: Thứ năm 22/10/2020 - 15:55
 Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Những năm gần đây Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN)được Đại học Thái Nguyên tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo.

Đại học Thái Nguyên đã huy động được 3,44 triệu USD từ nguồn hợp tác quốc tế cho hoạt động này; 89 tỷ đồng thuộc chương trình hợp tác với UBND tỉnh Thái Nguyên; hơn 200 tỷ đồng từ các chương trình, dự án chuyển giao KHCN; 760 triệu đồng từ các chương trình KHCN khác.

Từ năm 2015 đến nay, Đại học Thái Nguyên đã có 22 sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận sở hữu trí tuệ; thực hiện 56 chương trình KHCN, đề tài cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và hàng nghìn bài báo về các công trình nghiên cứu khoa học được công bố.

Cùng với đó, Đại học Thái Nguyên đã tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho một số phòng thử nghiệm, phòng thí nghiệm của tỉnh; mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân, cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, y tế, công nghệ thông tin, y học cộng đồng, tài nguyên môi trường, kiến thức sư phạm... góp phần tăng năng xuất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

 

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: