Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: Thứ ba 27/10/2020 - 17:54

Ngày 27-10, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận về vai trò của tri thức trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp về khoa học, công nghệ và quản lý nhằm nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…

Những năm qua, hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như việc lồng ghép các dự án KHCN với các chương trình, dự án phát triển kinh tế còn ít, hiệu quả chưa cao; chưa hình thành được các khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn nhỏ lẻ, phân tán… bởi thế, những giải pháp được các đại biểu đưa ra là: thực hiện phát triển giống cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ KHCN; thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh cây trồng, vật nuôi…

Thu Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: